Kurs motorowodny, rozdzielony na część teorii i praktyki organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół spraw powiązanych z budową i obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiedzieć się wszystkiego, co jest związane z manewrowaniem i innymi operacjami na wodzie. Omawiane są kwestie zgodne z przepisami PZMiNW.

W efekcie, kurs motorowodny można zdać bardzo dobrze, uzyskując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na doskonale przystosowanych i wyposażonych motorówkach, na jakich pływanie jest komfortem. Zajęcia w takiej części dotyczą też prac bosmańskich w porcie, jak i odnoszą się do robienia manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs zakończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego.

W części teoretycznej egzaminu należy udzielić odpowiedzi na siedemdziesiąt pięć zapytań. Żeby przejść przez egzamin, właściwej odpowiedzi trzeba udzielić na sześćdziesiąt pięć pytań. W części praktycznej odbywa się sprawdzian prawidłowego robienia manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest również zdolność kierowania załogą a także praca w roli załoganta.

Otrzymanie patentu na sternika motorowodnego daje upoważnienie do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz po pozostałych wodach morskich w obrębie 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

Najważniejsze informacje na temat kursu można odnaleźć na stronie Sailing Camp. Na szkoleniu obowiązują rozwiązania International Sailing Schools Association, aczkolwiek dostosowane do polskich okoliczności. I dlatego rekomenduje się posiadać uprawnienia w tym centrum szkoleniowym. Szkolenia są przystosowane indywidualnie do potrzeb uczestników, a jeśli pojawia się taka potrzeba, to wykonywane są szkolenia indywidualne.br>

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz