Przy dzisiejszym tempie rozkwitu gospodarki przedsiębiorstwa są w stanie w przeróżny sposób pozyskiwać środki pieniężne oraz nie tylko. Chwilowo właściciel firmy może pozyskać potrzebne mu zasoby w sposób tradycyjny to znaczy poprzez zakup lub ewentualnie może skorzystać z nowszej formy, jaką jest leasing. Słowo leasing wywodzi się z angielskiego lease, co oznacza pożyczyć.

Leasing to reprezentatywna forma wynajmu lub też dzierżawy ruchomych środków trwałych oraz nieruchomości. Ta odmiana nabywania konkretnych dóbr stwarza możliwość korzystania z nich bez konieczności ich nabywania. Leasing kwalifikujemy do stosunków cywilnoprawnych. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno samochody, machiny biurowe, machiny oraz urządzenia biurowe i hale wytwórcze a także obiekty handlowe.

Na ratę leasingu składają się przebiegające elementy: oprocentowanie, procent wartości towaru i opłata leasingowa. Leasing jest formą kredytu niemniej jednak od normalnego kredytu różni się on tym, że podmiot korzystajmy z kredytu nie otrzymuje do dyspozycji środków finansowych, lecz środki trwałe lub ewentualnie inne towary – przetestuj Leasing samochodu. Aktualnie na Polskim rynku dla kredytów znacząca konkurencją stały się leasing oraz factoring.

Leasing jako charakterystyczna forma najmu lub dzierżawy środków trwałych zezwala na korzystanie z wyznaczonych środków beż konieczności ich kupna.

Leasing ma wiele cech, jakie przemawiają za tym, aby właśnie przedsiębiorca skorzystał tej formy finansowania przedsiębiorstwa niż z kredytu. Pośród wielu argumentów przemawiających za leasingiem można wymienić takie jak to, że przy zawieraniu umowy leasingowej proces jej podpisywania i zawierania jest prostszy w porównaniu z umową kredytową, jak również oczekiwanie na decyzje leasingowe jest krótszy. Instytucje udzielające kredytów pobierają wybitnie obszerne prowizje oraz opłaty tudzież w leasingu nie poniesiemy sporo akcesoryjnych kosztów. Atutem leasingu jest też łatwość i bezpieczeństwo finansowania. Mimo to kredyt również ma swoje atuty, pośród których możemy wymienić takie jak to, że zakupione machiny za środki finansowe z kredytu należą już do przedsiębiorcy oraz on jest ich właścicielem.

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz