Niejednokrotnie się zdarza, iż człowiek, aby zmienić swój punkt widzenia, musi zmienić swoje otoczenie. Góry zawsze były dla człowieka dużym wyzwaniem, wzorem równowagi, siły oraz spokoju. Z punktu widzenia coachingu, są niezwykle właściwym miejscem do prowadzenia kursów treningowych, jakie są powiązane z trudem fizycznym.

Coaching często korzysta z wsparcia natury w swoich szkoleniach. Góry są nadzwyczaj właściwym otoczeniem dla człowieka. Wędrując po górskich szlakach, automatycznie czujemy odpowiedzialność za drugiego człowieka, co nadzwyczaj nas uzasadnia we wszystkich naszych działaniach. Z całych sił staramy się być opiekuńczy, korzystni, reagujemy na jakikolwiek przejaw niebezpieczeństwa. Budujemy dwustronne zaufanie w wspólnocie. Jeśli takie wrażenia będziemy w stanie przenieść na teren miejsca pracy, to świadczy, iż szkolenie coachingowe w jaki sposób najbardziej się powiodło.

Coach jest stworzonym przez nas pilotem, reprezentantem, towarzyszem, lecz on tylko podpowiada i pyta. Rozwiązanie kłopotów oraz odpowiedzi na niepokojące nas zapytania oraz niepewności musimy odkryć sami. Szkolenia coachingowe polecane są dla osób indywidualnych oraz zespołów pracobiorców, mających przed sobą rozplanowane cele. W wypadkach indywidualnych, coaching wspomaga odkryć motywację do działania, podwyższyć własną wartość, zmienić punkt widzenia, wyzwolić optymizm do nadchodzących zmian. W przypadkach grupowych, Coach Elżbieta Jezierska – coaching kariery pomaga odnaleźć wspólną płaszczyznę, motywację do efektywnej, grupowej kooperacji, uczy odpowiedzialności za współpracowników, uczy w jaki sposób obopólnie się wspierać, jak szanować siebie nawzajem.

Motywuje, ożywia do zmian, uwidocznia, jak reagować na wprowadzane zmiany, żeby traktować je jako modernizujące przyszłość na lepszą, a nie jako tzw. dopust boży. Uczy jak odszukać pozytywne wartości w każdych naszych akcjach, czyli korzystnego myślenia. Wydaje się, iż coaching, który opiera się na niezmiernie prostych zasadach, w krótkim czasie zagości w wielu krajowych przedsiębiorstwach, bowiem w aktualnych czasach wszyscy wymagamy motywacji do naszych dalszych działań oraz wsparcia nie jedynie naszych bliskich.

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz