Umiejętne wypełnianie roli kierownika budowy przez pracowników z firmy Skibiński Building Structures to widoczny dowód na to, że przedsiębiorstwo proponuje świadczenia na bardzo wysokim poziomie. Dzięki doświadczeniu w kontroli inwestycji budowlanych osoby spełniające funkcję taką jak kierownik budowy Poznań radzą sobie doskonale. Nie można podważyć tego, że funkcja kierownika budowy jest tą z bardziej znaczących w procesie budowlanym. Marka Skibiński Building Structures oferuje współpracę kierownika budowy jednocześnie dla inwestorów na większych placach budowy, ale też dla budownictwa indywidualnego.

W wypadku dużych inwestycji zapewniona jest pełna współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego, zespołem projektowym, a także koordynacja wszystkich prac na placu budowy od momentu rozpoczynania budowy aż po uzyskanie pozwolenia na wykorzystanie. W przypadku budownictwa indywidualnego kierownik budowy będzie troszczył się o to, by wszystkie znaczące notki umieszczone były w dzienniku budowy, a także na tablicy informacyjnej budowy. Kierownik budowy z firmy SBS zjawi się na placu budowy przynajmniej raz w tygodniu. Inwestorzy mogą liczyć też na: odbiór części konstrukcyjnych na placu budowy, doradztwo techniczne, opracowywanie właściwych dokumentów do PINB, wsparcie w doborze wykonawców oraz na współpracę na każdym z etapów budowy. Wszyscy kierownicy budowy dysponują odpowiednim sprzętem kontrolnym i pomiarowym.

Pracujący w SBS kierownicy budowy będą zarządzać efektywnie wszystkimi pracami budowlanymi. Niczego nie przeoczą, co oznacza, że na placu budowy wszystko będzie odbywać się bez opóźnień oraz bezpiecznie. Inwestycja budowlana będzie zgodna z pozyskanym pozwoleniem, zatwierdzonym wcześniej projektem oraz prawem budowlanym. Kierownik budowy poniesie też odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną, za jakiekolwiek nieprawidłowości i błędy popełnione na placu budowy.

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz